Đánh giá kho ứng dụng trên truyền hình FPT - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT