Trải nghiệm kho nội dung số truyền hình FPT - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT