COMBO truyền hình FPT và cáp quang FPT năm 2016 - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT