Truyền hình FPT bổ sung 5 kênh địa phương - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT