Những ưu điểm đường truyền cáp quang FPT. - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT