Lắp mạng cáp quang FPT tháng 2/2017. - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT