Giá cước Internet cáp quang FPT tính theo ngày sử dụng . - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT