FPT tuyển dụng 2014 - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT