Modem Wi-Fi chuẩn AC Wave 2 MU-MIMO của FPT

Người dùng Internet FPT có thể sở hữu thiết bị modem Wi-Fi thế hệ mới với công nghệ vượt trội – Modem Wi-Fi chuẩn AC Wave 2 MU-MIMO thế hệ mới nhất của FPT Telecom.