FPT Play Box Plus 4K

FPT Play Box là TV Box, sử dụng cho TV thường và smart TV. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, có nhiều chức năng vượt bậc và nội dung hấp dẫn, được dự đoán có thể thay thế truyền hình truyền thống.

Hướng dẫn Reset Factory FPT Play Box

Khi sử dụng mà FPT Play Box xuất hiện lỗi, có thể do cài các ứng dụng không tương thích và bạn muốn khắc phục bằng cách khôi phục cài đặt gốc để cài lại các ứng dụng theo nhu cầu của mình. Hãy tham khảo bài viết sau đây