Lưu, Backup ảnh, mail,google driver về máy tính - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT