Khởi động máy lên báo : Không tìm thấy ổ A hoặc ổ A hỏng - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT