Khắc phục USB, ổ cứng không coppy được file lớn hơn 4GB - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT