Khắc phục máy tính bị treo lag chậm - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT