Khắc phục IDM tự download và không nghe được nhạc,xem được hình