Kết nối mạng internet FPT giữa 2 laptop qua dây cáp mạng - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT