Hướng dẫn thêm định dạng file download trong IDM - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT