Hướng dẫn ẩn tên sóng wifi modem G-97D2 - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT