3 phương pháp trích xuất,coppy văn bản trong tệp tin PDF - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT