Evernote - Phần mềm Ghi chú rất tốt - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT