Sử dụng wifi cáp quang FPT cho quán Cafe thêm đông khách - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT