Miễn phí lắp mạng cáp quang FPT tại phườngBạch Mai