HỖ TRỢ

KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA FPT TELECOM

1. TRA CỨU MÃ KHÁCH HÀNG

Mã khách hàng chính là số hợp đồng. Làm sao để có Số hợp đồng?

– Cách 1: Xem trên hóa đơn thanh toán cước hàng tháng (Số hợp đồng được in ngay sau Họ tên chủ hợp đồng)

– Cách 2: Quý khách gọi 19006600 nhánh 0 hoặc nhánh 2 để yêu cầu cung cấp.

2. TRA CỨU CƯỚC

– Cách 1: Quý khách gọi 19006600 nhánh 0 hoặc nhánh 2 để yêu cầu

– Cách 2: Truy cập https://member.fpt.vn/Default.asp?p=Login

– Cách 3: Tải ứng dụng Hi FPT của FPT Telecom tại https://hi.fpt.vn/

3. THANH TOÁN CƯỚC

Các hình thức và cách thanh toán cước internet

4. BÁO HỎNG MẠNG

Các hình thức báo hỏng mạng

4. HƯỚNG DẪN ĐỔI PASS WIFI FPT

TP-Link TD-W8901G/ TP-Link TD-W8101G

Modem CIG G-93RG

Modem EP 9108/9108W

Modem CIG G-97D2

6. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MODEM FPT

Hướng dẫn cấu hình một số loại Modem do FPT cung cấp cho khách hàng:

Modem TW-FP801W

Modem TPLink TD-W8951ND

Modem TP- Link TL-WR741ND

Modem CIG-93RG

Modem CIG G-97D2

Modem EP9108/EP9108W