[Khắc phục] không vào được một số website như Google,Facebook