Kiểm tra tốc độ mạng internet FPT bằng phần IDM siêu chính xác - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT