Chuyển gói cước từ cáp đồng sang cáp quang FPT FTTH