192.168.1.1 - địa chỉ IP mặc định để làm gì - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT