Tổng chi phí sử dụng dịch vụ truyền hình hết bao nhiêu ? - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT