Quy trình đăng ký dịch vụ cáp quang FPT - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT