Những khoản phí cần có đăng ký internet FPT - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT