Ưu điểm gói cước Internet cáp quang FPT - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT