COMBO Internet cáp quang Fiber F2 (55Mbps) và truyền hình FPT - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT