COMBO cáp quang FPT Fiber F4 và truyền hình FPT VOD HD - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT