[Even] Lắp đặt trọn bộ truyền hình FPT và K+ với giá chỉ 200.000 VNĐ