Lắp mạng cáp quang FPT tháng 8-2016 - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT