Khuyến mãi lắp mạng FPT Tháng 6-2015 - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT