Khuyến mãi lắp mạng FPT tháng 2/2015 - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT