COMBO truyền hình FPT và cáp quang FPT tháng 8/2015 - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT