Lắp cáp quang FPT tại quận Cửa Đông Hà Nội chỉ từ 200.000đ/tháng