FPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam hiện nay