FPT Hà Nội KM lắp mạng cáp quang FPT và truyền hình FPT 04/2016