Cáp quang FPT khuyến mãi Giáng Sinh 2017. - Cáp quang FPT - Lắp mạng wifi cáp quang FPT