Miễn phí lắp cáp quang FPT tại Phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm