Miễn phí lắp đặt cáp quang FPT tại phường Chương Dương Độ