Miễn phí lắp cáp quang FPT tại phường Khâm Thiên, Đống Đa