Lắp mạng cáp quang FPT tại phường Minh Khai, miễn phí 100%