ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG INTERNET FPT – TRUYỀN HÌNH FPT

Combo Internet & Truyền hình FPT

COMBO

SUPER25

Chỉ từ

193.000 đ /tháng

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

25Mbps

Hơn 180 Kênh truyền hình

 

Miễn phí lắp đặt*

Trang bị Modem WiFi & HD Box

 

Lắp đặt hỗ trợ nhanh trong 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

Đăng ký ngay

COMBO

SUPER45

Chỉ từ

213.000 đ /tháng

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

45Mbps

Hơn 180 Kênh truyền hình

Tích hợp tính năng Online an toàn

Miễn phí lắp đặt*

Trang bị Modem WiFi & HD Box

 

Lắp đặt hỗ trợ nhanh trong 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

Đăng ký ngay

COMBO

SUPER60

Chỉ từ

283.000 đ /tháng

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

65Mbps

Hơn 180 Kênh truyền hình

Tích hợp tính năng Online an toàn

Miễn phí lắp đặt*

Trang bị Modem WiFi & HD Box

 

Lắp đặt hỗ trợ nhanh trong 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

Đăng ký ngay

COMBO

SUPER80

Chỉ từ

350.000 đ /tháng

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

80Mbps

Hơn 180 Kênh truyền hình

Tích hợp tính năng Online an toàn

Miễn phí lắp đặt*

Trang bị Modem WiFi & HD Box

 

Lắp đặt hỗ trợ nhanh trong 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

Đăng ký ngay
Gói Cước internet

SUPER45

Chỉ từ

200.000 đ /tháng

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

45Mbps

Miễn phí lắp đặt

Trang bị Modem WiFi

Lắp đặt hỗ trợ nhanh trong 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

Đăng ký ngay

SUPER60

Chỉ từ

250.000 đ /tháng

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

65Mbps

Miễn phí lắp đặt

Trang bị Modem WiFi

Lắp đặt hỗ trợ nhanh trong 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

Đăng ký ngay

SUPER80

Chỉ từ

320.000 đ /tháng

Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload

80Mbps

Miễn phí lắp đặt

Trang bị Modem WiFi

Lắp đặt hỗ trợ nhanh trong 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

Đăng ký ngay

Hướng dẫn đăng ký FPT Internet Online