Lắp mạng internet FPT , Cáp quang FPT , truyền hình FPT